ontwerp proces

Werkwijze
U mag van Architom verwachten dat er echt naar u wordt geluisterd. Uw wensen worden deskundig in kaart gebracht. Er wordt met u meegedacht over creatieve en praktische mogelijkheden om uw gebouw nog beter te maken. Dit is de kern voor een goed ontwerp.
Samen met u start het ontwerpproces. Hierdoor krijgt het ontwerp de juiste vorm. Door iets tastbaars op papier, factoren van buitenaf en het nemen van tijd worden uw gedachten steeds beter verwerkt in het ontwerp. In het proces is er voldoende ruimte om deze gedachten te bespreken en het ontwerp hierop aan te passen. Een bouwwerk bouwen is iets wat u wellicht niet elke dag doet en wat veel tijd en energie kost. Kies daarom voor Architom en maak van het bouwproces een feest!

Ontwerp proces

waarmee kunnen we u van dienst zijn?

 • 1. Vrijblijvend eerste gesprek

  Als het eerste contact is gelegd spreken we af voor een eerste gesprek. In dit gesprek maakt u kennis met Architom architecten en geven we u informatie over het bouwproces. Ook maken we kennis met u. Het gaat immers om wat u wilt! Wat zijn uw wensen en waar kunnen we u bij helpen.Samen maken we een inventarisatie van uw plannen en bepalen we uw behoeften. Afsluitend kiezen we een richting voor het proces.

 • 2. De Schetssessie

  Middels een schetssessie brengen we uw wensen en gedachten in beeld. Dit betekend dat u direct kunt zien hoe het ontwerp eruit gaat zien. Ook heeft u direct invloed op het ontwerpproces, u kunt vertellen wat u mooi vindt en wat u niet mooi vindt. Daarnaast hoeft u geen weken te wachten op een uitgewerkt ontwerp. In twee weken tijd zou u van gedachten kunnen veranderen waardoor het ontwerp niet meer voldoet aan uw wens. Tijdens de schetssessie kunnen we u meteen een bouwkosten indicatie geven om te kijken of dit binnen uw budget past.

 • 3. Vooroverleg

  In deze fase worden de stukken die gemaakt zijn tijdens de schetssessie omgezet naar een voorlopig ontwerp. U krijgt voldoende gelegenheid om het eerste plan bij te schaven. Bij het ontwerpproces gaan we niet over een nacht ijs. Dit is immers niet iets wat u elke dag doet. We gaan door tot u het “yes” gevoel heeft en honderd procent blij bent met het ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt namens u, als vooroverleg, ingediend bij de gemeente om te kijken of het plan voldoet aan het gestelde welstandsbeleid. Ook wordt gekeken of het plan past binnen geldende bestemmingsplan regels. Tijdens deze fase maken we ook een eerste kostenbegroting om te kijken wat de bouwkosten worden.

 • 4. Aanvraag omgevingsvergunning

  Zodra de gemeente akkoord is, kunnen we de bouwaanvraag voorbereiden. Dit is een technisch uitwerken van het ontwerp. Beeldbepalende details worden verder uitgewerkt in tekeningen. De bouwbesluittoets en Energieprestatie berekeningen worden verzorgd. Ook berekeningen die gemaakt worden door een constructeur worden door ons gecoördineerd. Als gemachtigde verzorgen we voor u de aanvraag van de omgevingsvergunning.

 • 5. Keuze bouwer / offerte vergelijken

  Nu de tekeningen klaar zijn zal er een of meerdere bouwer gezocht moeten worden die een prijs mogen maken. Om een goede prijs boven tafel te krijgen zal er naast tekenwerk ook een technische omschrijving moeten worden gemaakt van de toe te passen materialen. Op basis hiervan kan een bouwer of aannemer een goede prijs neerleggen. Voor u kunnen we de offertes controleren om te kijken of we appels met appels vergelijken. De peren halen we er uit! Ook kunnen we adviseren en helpen bij de contractvorming zodat u zeker weet dat wat u wilt ook gebouwd gaat worden. Natuurlijk is dit maar een van de methodes. Voor andere methodes neemt u gerust contact op.

 • 6. Bouwbegeleiding

  De bouwer is bekend en krijgt het werk gegund. Tijdens dit proces zal er gekeken moeten worden of de bouwer zich houdt aan hetgeen bedacht is. Kloppen de materialen die hij toepast en bouwt hij zoals is overeengekomen. Vaak wordt er in dit proces veel geld bespaard!